از بازی‌فرمی تا فرمالیسم!
استفاده از خدمات بیشتر
نویسنده :

تاریخ نشر :

کلمات کلیدی :

از بازی‌فرمی تا فرمالیسم!


کارها در تکنیک‌های مختلف مثل آکرولیک، رنگ و روغن و ترکیب مواد انجام شده و هر هنرجو بین یک تا سه کار ارائه داده بود.

در این کارها بازی‌های فرمی به نسبت تعداد هنرجوها محدود بود و در دسته های مشابهی قرار می گرفت. حتا اگر یک هنر جو دو یا سه اثر ارائه داده بود، تمام آثارش کاملا مشابه هم بودند.


رویکرد خطوط در این نقاشی- خط‌ها نگاهی خطاطانه بیشتر بود و حتی به جای تنوع از خطوط متنوع کلاسیک مثل ثلث و نسخ و کوفی، تنها بر نستعلیق تمرکز شده بود آن هم نه از انواع و شیوه های مختلف نستعلیق بلکه همه ی نستعلیق های استفاده شده در آثار، متعلق به یک خوشنویس بوده. حتی در ترکیب مواد و برش‌هایی که روی چوب انجام شده بود و حروف و کلمات نستعلیق بریده شده بود، به نظر می‌آمد از نستعلیق نرم افزارهایی مثل میرعماد یا کلک استفاده شده است.


بازی‌های فرمی آثار در غالب موارد در حد بازی و تجربه ی بصری باقی مانده بود و به بیان نرسیده بود. در مواردی هم به تصویر سازی نزدیک شده بود.


در این آثار خطوط فارسی با نوشتن های آزاد نقش های تزئینی ایجاد کرده بود که چون در حد تجربه باقی مانده بود باز از انسجام لازم برای یک نقش که با فرم و رنگ کل تابلوهماهنگ باشد برخوردار نبود.


علاوه بر این موتیف‌ها و تصاویر خلق شده تکراری بود و در آثار دیگر هنرمندان حوزه‌ی نقاشی- خط موارد مشابهی از کارها تولید شده است که این باز نشان از محدودیت های نگاه خلاقانه ی این نمایشگاه بود.


مشکل بعدی آثار عدم تناسب عناوین تابلوها با آثار بود به نحوی که نه تنها قبل از دیدن عنوان تابلو، اسم مورد نظر را نمی شد حدس زد، بلکه بعد از دیدن اسم تابلو، باز هم ربط فرمی اسم در اثر نمایان نبود وبه نظر می‌رسید برای نام گذاری تابلو‌ها  بیشتر حالتی ذوقی مد نظر بوده.


تنها اثری که نسبتا موفق بود اثری بود که عبارت‌های زیارت عاشورا که به صورت فونت روی کاغذ چاپ شده بود را روی بوم گذاشته بود و با خطوط آزاد وبا رنگ قرمز عبارت‌هایی را نوشته بود که تداعی قدرتمندی از تعزیه را درکل تابلو ایجاد می‌کرد. کار از شکل تصویر سازی خارج شده بود و به مرز نقاشی رسیده بود و یک اثر نقاشی خط شکل گرفته بود.

منتقد و نگارنده: فرهاد قادریان

امتیاز : 0 از ۵ - 0 نفر
تبلیغات +
اصفهان امروز فرهنگ و هنر Roogle - روگل!