بولتن جشنواره فیلم فجر (فجر نامه)


فجرنامه یک ویژه نامه مجازی از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر است که هر هفته روزهای جمعه، منتشر و به صورت رایگان قابل دریافت بوده است. در ادامه شماره های این ویژه نامه آمده است.


شماره اول بولتن مجازی جشنواره فجرشماره دوم بولتن مجازی جشنواره فجر شماره سوم نشریه مجازی فجر

شماره چهارم نشریه مجازی فجر شماره پنجم نشریه مجازی فجر شماره ششم نشریه مجازی فجر

هفتمین شماره نشریه مجازی فجر نشریه مجازی جشنواره فجر - ویژه افتتاحیهنهمین شماره نشریه مجازی جشنواره فجر

دهمین شماره نشریه مجازی فجر

امتیاز : 0 از ۵ - 0 نفر
تبلیغات +
اصفهان امروز فرهنگ و هنر Roogle - روگل!
پیشنهاد ویژه +
کنسرت محمد علیزاده
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا