کتاب سال معماری معاصر ایران منتشر می‌شود


  یک دهه پس از انتشار کتاب موفقیت آمیز و جریان‌ساز معماری معاصر ایران تألیف امیر بانی مسعود ، نشریه هنر معماری  به عنوان یکی از ناشرهای تخصصی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران قصد دارد کتابی تحت عنوان کتاب سال معماری معاصر ایران را منتشر کند.

بر این مبنا فراخوانی منتشر شده که به واسطه آن از کلیه شرکت‌های مهندسان مشاور، دفاتر معماری و معماران مستقل برای حضور در این کتاب که پنجره‌ای است از معماری امروز ایران برای آیندگان دعوت به عمل آمده است.

این کتاب به معرفی یک‌صد پروژه‌ی برتر معماری، شهرسازی، طراحی داخلی، منظر، مرمت و احیای کشور اختصاص دارد.

کتاب سال معماری معاصر ایران مشخصاً به صورت سالانه منتشر خواهد شد که در نخستین جلد، آن دسته از برترین آثار کشور را که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ طراحی و یا اجرای آن‌ها به پایان رسیده است، چاپ می‌شود.

امتیاز : 0 از ۵ - 0 نفر
تبلیغات +
اصفهان امروز فرهنگ و هنر Roogle - روگل!