برنامه های روز سوم سی‌ویکمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان


سی‌ویکمین دوره از این رویداد بین المللی روز یک شنبه ۱۱ شهریور ماه از ساعت ۱۷ در این سینماها  سومین روز خود را به صورت رسمی آغاز می کند.

در سومین روز اکران در سالن سینمایی شماره یک مجموعه سیتی سنتر، در بخش مسابقه بین الملل ۱ در گروه کودک از ساعت ۱۷ فیلم های کوتاه رد پا و زرافه من اکران خواهد شد

همچنین  در بخش مسابقه بین الملل ۲ در گروه نوجوان از ساعت ۱۹:۳۰ ،در سالن سینمایی شماره یک مجموعه سیتی سنتر، فیلم های کوتاه مردی که اژدها می ساخت و دیده و ندیده و در بخش مسابقه بین الملل ۳ در گروه نوجوان از ساعت ۲۲ فیلم های کوتاه مونالیزا و وندی در همین سالن، اکران خواهند شد.

در ادامه اکران های روز سوم جشنواره سی ویکم از ساعت ۱۶:۳۰ در سالن شماره دو مجموعه سینمایی سیتی سنتر، در بخش تجربه های اصفهان فیلم های کوتاه بین ما ، فنگ شویی وارونه ، عطر لیمو ترش ، باغ سیب ، امتحان ، دو راهی و قایم باشک اکران می شوند.

همچنین از ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره دو مجموعه سینمایی سیتی سنتر،  در بخش مسابقه سینمای ایران ۱ در گروه کودک فیلم های کوتاه چمدان ، اینجوری بهتره و تپلی و در بخش مسابقه سینمای ایران ۲ از ساعت ۲۱:۳۰ در همین سالن در گروه نوجوان فیلم های مثل بچه آدم و اردک لی اکران خواهند شد.

در ادامه اکران های روز سوم جشنواره سی ویکم در ساعات ۱۷ و ۲۱:۳۰ در بخش مسابقه پویانمایی بین الملل در سالن شماره چهار مجموعه سینمایی سیتی سنتر  فیلم های کوتاه گرگم و گله می برم ، جنگل تاریک تاریک و مرغ فضایی   اکران می شوند.

همچنین از ساعت ۱۹ در سالن شماره چهار مجموعه سیتی سنتر اصفهان در بخش مسابقه آثار داستانی ایران در گروه کودک و نوجوان فیلم بلند من و جمعه و در بخش مسابقه پویا نمایی  اکران خواهد شد.

در ادامه اکران های روز سوم جشنواره سی ویکم در ساعات ۱۷:۳۰ در بخش نمایش های ویژه فیلم بلند‌ آخرین جنگجو ، در ساعت ۱۹:۴۵ در بخش نمایش های ویژه پویانمایی دانشجویی فرانسوی  نمایش فیلم ها (دوبله همزمان) و در ساعت ۲۲ در همین بخش فیلم بلند فلفل نفرین پادشاه سیاه در سالن شماره پنج مجموعه سینمایی سیتی سنتر اصفهان  دنبال می شود.

در ادامه اکران های روز سوم جشنواره سی ویکم در سومین روز اکران در مجموعه پردیس سینمایی چهارباغ در سالن شماره یک از ساعت ۱۷ در بخش مسابقه بین المللی پویا نمایی در گروه کودک فیلم های کوتاه شهر خاطرها ، آسمان آرین و آخرین داستان اکران می شوند.

همچنین در همین سالن در ساعت ۱۹:۳۰ در بخش مسابقه سینمای ایران ۲ در گروه نوجوان فیلم های کوتاه استادیوم ، منو ببین و فیلم بلند دوج و در ساعت ۲۲ در بخش مسابقه سینمای ایران ۱ در گروه کودک فیلم  کوتاه یکی بود یکی نبود و فیلم بلند پاستاریونی اکران خواهند شد.

در ادامه اکران های روز سوم جشنواره سی ویکم از ساعت ۱۷:۳۰ در بخش مسابقه بین الملل ۲ در سالن شماره ۲مجموعه پردیس سینمایی چهارباغ در گروه کودک و نوجوان فیلم کوتاه مثل بچه آدم و فیلم بلند کیشان     و در بخش مسابقه بین الملل ۳ ، در گروه کودک و نوجوان فیلم کوتاه باز هم سکوت و فیلم بلند بچه های تابستان اکران می شوند.

همچنین در همین سالن در ساعت ۲۲:۳۰ در بخش مسابقه بین الملل ۱ در گروه کودک فیلم کوتاه ماهی و فیلم بلند قهرمان کوچک اکران می شوند.

در ادامه اکران های روز سوم جشنواره سی ویکم در بخش مسابقه سینمای ایران ۱ در گروه کودک سالن شماره ۳ مجموعه پردیس سینمایی چهارباغ سالن شماره ۳ از ساعت ۱۸  فیلم های کوتاه  شکلات ، شب ترسناک لومو و فیلم بلند لکنت اکران می شوند.

همچنین از ساعت ۲۰ در بخش مسابقه آثار داستانی ایران در گروه کودک و نوجوان فیلم سینمایی بروا و در ساعت ۲۲:۳۰ در بخش مسابقه سینمای ایران ۲ در گروه نوجوان فیلم‌های کوتاه باز هم سکوت ، گرگم و گله می برم و فیلم بلند ضربه فنی اکران می شوند .

در ادامه اکران های روز سوم جشنواره سی ویکم در سالن شماره ۱ سینما فلسطین در ساعت ۲۰ در بخش مسابقه سینمای ایران ۱ در گروه کودک فیلم های کوتاه سفید کم رنگ ، حوض نقاشی و فیلم بلند آهوی پیشونی سفید و در ساعت ۲۲:۳۰ در همین سالن در بخش مسابقه سینمای ایران ۲ در گروه نوجوان فیلم کوتاه جمعه گل و فیلم بلند سیمین اکران خواهند

سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان تا ۱۴ شهریور ماه در اصفهان در حال برگزاری است.

خرید بلبط جشنواره

امتیاز : 0 از ۵ - 0 نفر
تبلیغات +
اصفهان امروز فرهنگ و هنر Roogle - روگل!
پیشنهاد ویژه +
کنسرت محمد علیزاده
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا