سینما عصرجديد سینما عصرجديد
سینما عصرجديد

سرگز

سینما 22 بهمن سینما 22 بهمن
سینما 22 بهمن

سرگز

سینما جهان نما سینما جهان نما
سینما جهان نما

دهبارز

سینما سپهر سینما سپهر
سینما سپهر

کوهستک

سینما بهمن سینما بهمن
سینما بهمن

بيکاء

پردیس سینمایی کاپری پردیس سینمایی کاپری
پردیس سینمایی کاپری

سرگز

سینما بهمن سینما بهمن
سینما بهمن

ملاير

سینما پرديس رازی سینما پرديس رازی
سینما پرديس رازی

درگهان

سینما هروی سنتر سینما هروی سنتر
سینما هروی سنتر

درگهان

سینما مرکزی 1،2،3 سینما مرکزی 1،2،3
سینما مرکزی 1،2،3

درگهان

سینماتک مجموعه هنری و موزه خلیج فارس سینماتک مجموعه هنری و موزه خلیج فارس
سینماتک مجموعه هنری و موزه خلیج فارس

كيش

سینماخلیج فارس سینماخلیج فارس
سینماخلیج فارس

قشم

سینماسیتی سنتر سینماسیتی سنتر
سینماسیتی سنتر

قشم

سینما رشا سینما رشا
سینما رشا

تيرور

سینما بهمن سینما بهمن
سینما بهمن

تيرور

لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا