سینما جهان نما سینما جهان نما
سینما جهان نما

چالوس

سینما سپهر سینما سپهر
سینما سپهر

ساری

سینما بهمن سینما بهمن
سینما بهمن

آمل

پردیس سینمایی کاپری پردیس سینمایی کاپری
پردیس سینمایی کاپری

گرگان

سینما بهمن سینما بهمن
سینما بهمن

ملاير

سینما پرديس رازی سینما پرديس رازی
سینما پرديس رازی

تهران

سینما هروی سنتر سینما هروی سنتر
سینما هروی سنتر

تهران

سینما مرکزی 1،2،3 سینما مرکزی 1،2،3
سینما مرکزی 1،2،3

تهران

سینماتک مجموعه هنری و موزه خلیج فارس سینماتک مجموعه هنری و موزه خلیج فارس
سینماتک مجموعه هنری و موزه خلیج فارس

كيش

سینماخلیج فارس سینماخلیج فارس
سینماخلیج فارس

قشم

سینماسیتی سنتر سینماسیتی سنتر
سینماسیتی سنتر

قشم

سینما رشا سینما رشا
سینما رشا

زنجان

سینما بهمن سینما بهمن
سینما بهمن

زنجان

سینما شیدا سینما شیدا
سینما شیدا

سنندج

سینما بهمن سینما بهمن
سینما بهمن

سنندج

لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا