سینما بهمن سینما بهمن
سینما بهمن

سبزوار
۰۵۱۴۴۲۲۲۴۲۴
سینما اندیشه سینما اندیشه
سینما اندیشه

تربت حيدريه
۰۵۱۵۲۲۲۸۸۰۱
سینما ایران سینما ایران
سینما ایران

كاشمر

پردیس سینمایی گلشن پردیس سینمایی گلشن
پردیس سینمایی گلشن

مشهد
۰۵۱۳۱۹۰۵
فرهنگسرای امام علی فرهنگسرای امام علی
فرهنگسرای امام علی

هشتگرد

پردیس سینمایی 9 دی پردیس سینمایی 9 دی
پردیس سینمایی 9 دی

هشتگرد
۰۲۶۴۴۲۳۶۹۲۳
سینما هجرت سینما هجرت
سینما هجرت

کرج
۰۲۶۳۲۲۲۰۰۰۴
سینما شهر سینما شهر
سینما شهر

کرج
۰۲۶۳۲۲۲۷۰۷۴
سینما فردیس سینما فردیس
سینما فردیس

کرج
۰۲۶۳۶۵۰۹۹۴۴
سینما سپهر سینما سپهر
سینما سپهر

کرج
۰۲۶۳۶۶۶۳۰۱۶
پردیس سیتی‌ سنتر پردیس سیتی‌ سنتر
پردیس سیتی‌ سنتر

اصفهان
۰۳۱۵۰۰۱
سینما پرشین سینما پرشین
سینما پرشین

کرج
۰۲۶۳۳۴۱۵۱۴۱
سینما ساویز سینما ساویز
سینما ساویز

کرج
۰۲۶۳۴۴۱۹۲۸۴
سینما تخت سلیمان سینما تخت سلیمان
سینما تخت سلیمان

تکاب

سینما انقلاب سینما انقلاب
سینما انقلاب

پارس‌آباد
۰۴۵۳۲۷۲۰۰۰۱
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا