قدس استهبان قدس استهبان
قدس استهبان

استهبان
۰۷۱۵۳۲۲۲۲۵۶
مصلی نژاد جهرم مصلی نژاد جهرم
مصلی نژاد جهرم

جهرم
۰۷۱۵۴۲۳۴۴۵۰
کافه سینما مدرن شیراز کافه سینما مدرن شیراز
کافه سینما مدرن شیراز

شيراز
۰۷۱۳۶۲۸۸۰۰۰
سینما فردوسی سینما فردوسی
سینما فردوسی

تهران
۰۲۱۸۸۸۲۹۷۸۵
تاتر سینما صحرا تاتر سینما صحرا
تاتر سینما صحرا

تهران
۰۲۱۷۷۶۴۷۴۴۵
سینما صحرا سینما صحرا
سینما صحرا

تهران
۰۲۱۷۷۵۰۷۷۷۷
سینما ناهید سینما ناهید
سینما ناهید

تهران
۰۲۱۳۳۳۵۶۸۰۹
سینما سپیده سینما سپیده
سینما سپیده

تهران
۰۲۱۶۶۴۱۷۹۸۱
سینما کارون سینما کارون
سینما کارون

تهران
۰۲۱۶۶۳۷۳۰۱۲
سینما پایتخت سینما پایتخت
سینما پایتخت

تهران
۰۲۱۸۸۳۱۲۶۳۱
حافظ حافظ
حافظ

تهران
۰۲۱۳۳۱۱۵۳۸۶
جی جی
جی

تهران
۰۲۱۶۶۶۹۶۲۰۷
سینما عصر جديد سینما عصر جديد
سینما عصر جديد

تهران
۰۲۱۸۸۹۶۲۵۵۰
سینما پیام سینما پیام
سینما پیام

تهران
۰۲۱۸۸۸۲۹۷۸۵
سینما مرکزی 4،5 سینما مرکزی 4،5
سینما مرکزی 4،5

تهران
۰۲۱۶۶۹۴۸۷۳۰
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا