ستاره جنوب ستاره جنوب
ستاره جنوب

بندرعباس

ستاره شهر ستاره شهر
ستاره شهر

بندرعباس

فرهنگ فرهنگ
فرهنگ

ميناب

غدیر غدیر
غدیر

بندرعباس

آزادی آزادی
آزادی

کرمانشاه

هلال هلال
هلال

زاهدان

پردیس سینمایی خلیج فارس پردیس سینمایی خلیج فارس
پردیس سینمایی خلیج فارس

دامغان

هلال هلال
هلال

سمنان

یادمان یادمان
یادمان

سمنان

پردیس سینمایی گلستان پردیس سینمایی گلستان
پردیس سینمایی گلستان

شيراز

پردیس سینمایی گلستان پردیس سینمایی گلستان
پردیس سینمایی گلستان

شيراز

فردوسی اوز فردوسی اوز
فردوسی اوز

اوز

جوان داراب جوان داراب
جوان داراب

داراب

فرهنگ گراش فرهنگ گراش
فرهنگ گراش

گراش

قدس استهبان قدس استهبان
قدس استهبان

استهبان

لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا