Loading...
نمایش کمدی شاهرخ خان نمایش کمدی شاهرخ خان
نمایش کمدی شاهرخ خان

شروع : ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰
نمایش کمدی شاهرخ خان
اصفهان
نمایش قبس نمایش قبس
نمایش قبس

شروع : ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۵۰
نمایش قبس
تهران
نمایش شاد و آموزنده دردسراسباب بازیها نمایش شاد و آموزنده دردسراسباب بازیها
نمایش شاد و آموزنده دردسراسباب بازیها

شروع : ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰
نمایش شاد و آموزنده دردسراسباب بازیها
تهران
نمایش هدرون نمایش هدرون
نمایش هدرون

شروع : ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۸ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰
نمایش هدرون
تهران
نمایش توهم یک نویسنده نمایش توهم یک نویسنده
نمایش توهم یک نویسنده

شروع : ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۱:۴۵
نمایش توهم یک نویسنده
تهران
نمایش افرا نمایش افرا
نمایش افرا

شروع : ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰
نمایش افرا
اصفهان
نمایش باد می وزد نمایش باد می وزد
نمایش باد می وزد

شروع : ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰
نمایش باد می وزد
تهران
نمایش همین حوالی نمایش همین حوالی
نمایش همین حوالی

شروع : ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰
نمایش همین حوالی
تهران
نمایش خروج ممنوع نمایش خروج ممنوع
نمایش خروج ممنوع

شروع : ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۵
نمایش خروج ممنوع
تهران
نمایش حکایت لوطیان مرد رند نمایش حکایت لوطیان مرد رند
نمایش حکایت لوطیان مرد رند

شروع : ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۲ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰
نمایش حکایت لوطیان مرد رند
تهران
نمایش هیپنوگوژیک نمایش هیپنوگوژیک
نمایش هیپنوگوژیک

شروع : ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰
نمایش هیپنوگوژیک
تهران
نمایش آشغال مانده‌ها نمایش آشغال مانده‌ها
نمایش آشغال مانده‌ها

شروع : ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
نمایش آشغال مانده‌ها
تهران
نمایش جان گابریل بورکمان نمایش جان گابریل بورکمان
نمایش جان گابریل بورکمان

شروع : ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۲ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۱۰
نمایش جان گابریل بورکمان
تهران
تئاتر می سی سی پی نشسته میمیرد تئاتر می سی سی پی نشسته میمیرد
تئاتر می سی سی پی نشسته میمیرد

شروع : ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۳۰
تئاتر می سی سی پی نشسته میمیرد
تهران
نمایش کودک مدفون نمایش کودک مدفون
نمایش کودک مدفون

شروع : ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
نمایش کودک مدفون
تهران
نمایش از کجا اومدیم نمایش از کجا اومدیم
نمایش از کجا اومدیم

شروع : ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰
نمایش از کجا اومدیم
تهران
نمایش به صرف شام، بدون شیرینی نمایش به صرف شام، بدون شیرینی
نمایش به صرف شام، بدون شیرینی

شروع : ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۹ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۰:۳۰
نمایش به صرف شام، بدون شیرینی
تهران
نمایش عقیم نمایش عقیم
نمایش عقیم

شروع : ۰۹ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۱۹:۵۰
نمایش عقیم
تهران
نمایشنامه خوانی نمایشنامه خوانی
نمایشنامه خوانی

شروع : ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
نمایشنامه خوانی
اصفهان
رپرتوار مونوگهان رپرتوار مونوگهان
رپرتوار مونوگهان

شروع : ۰۵ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
رپرتوار مونوگهان
تهران
نمایش کلفت ها نمایش کلفت ها
نمایش کلفت ها

شروع : ۰۹ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۲ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۴۰
نمایش کلفت ها
تهران
نمایش خاله پیرزن مهربون نمایش خاله پیرزن مهربون
نمایش خاله پیرزن مهربون

شروع : ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۶ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰
نمایش خاله پیرزن مهربون
تهران
دوره اکت و نمایشنامه خوانی با آرش آبسالان دوره اکت و نمایشنامه خوانی با آرش آبسالان
دوره اکت و نمایشنامه خوانی با آرش آبسالان

شروع : ۰۶ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۹ دی ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
دوره اکت و نمایشنامه خوانی با آرش آبسالان
اصفهان
نمایش بینوایان نمایش بینوایان
نمایش بینوایان

شروع : ۰۱ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰
نمایش بینوایان
تهران
نمایش حریق نمایش حریق
نمایش حریق

شروع : ۰۴ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۶ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰
نمایش حریق
تهران
نمایش هشت خوان نمایش هشت خوان
نمایش هشت خوان

شروع : ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰
نمایش هشت خوان
تهران
نمایش بولدوزر نمایش بولدوزر
نمایش بولدوزر

شروع : ۰۱ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰
نمایش بولدوزر
تهران
نمایش دلقکهای غمگین نمایش دلقکهای غمگین
نمایش دلقکهای غمگین

شروع : ۰۳ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰
نمایش دلقکهای غمگین
تهران
نمایش محبوبه ها نمایش محبوبه ها
نمایش محبوبه ها

شروع : ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۵۰
نمایش محبوبه ها
تهران
نمایش علیمردان خان نمایش علیمردان خان
نمایش علیمردان خان

شروع : ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰
نمایش علیمردان خان
تهران
نمایش خاموشخانه نمایش خاموشخانه
نمایش خاموشخانه

شروع : ۰۴ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۱ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰
نمایش خاموشخانه
تهران
نمایش فاندو و لیز نمایش فاندو و لیز
نمایش فاندو و لیز

شروع : ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۰:۱۵
نمایش فاندو و لیز
تهران
نمایش سیزیف نمایش سیزیف
نمایش سیزیف

شروع : ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰
نمایش سیزیف
تهران
نمایش نقاشی اشر نمایش نقاشی اشر
نمایش نقاشی اشر

شروع : ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۱ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۰:۳۰
نمایش نقاشی اشر
تهران
نمایش استیو جابز نمایش استیو جابز
نمایش استیو جابز

شروع : ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۲:۰۰
نمایش استیو جابز
تهران
نمایش خرس نمایش خرس
نمایش خرس

شروع : ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۲ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
نمایش خرس
تهران
دوره آموزشی بازیگری با علی صلاحی دوره آموزشی بازیگری با علی صلاحی
دوره آموزشی بازیگری با علی صلاحی

شروع : ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۱ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰
دوره آموزشی بازیگری با علی صلاحی
اصفهان
فراخوان مسابقه ی عکس تئاتر فراخوان مسابقه ی عکس تئاتر
فراخوان مسابقه ی عکس تئاتر

شروع : ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۴ اسفند ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰
فراخوان مسابقه ی عکس تئاتر
تهران
نمایش حراج تئاتر نمایش حراج تئاتر
نمایش حراج تئاتر

شروع : ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
نمایش حراج تئاتر
تهران
رویداد خودت رو رایگان بســاز!
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا
برنامه سینماهای کشور،برنامه سینماها، کنسرت اصفهان، برنامه سینماهای اصفهان، تئاتر اصفهان، رویداد اصفهان، رویداد فرهنگی هنری اصفهان، تئاترشهر،مرجع خرید بلیت سینما،خرید بلیت کنسرت،کنسرت،تئاتر،اصفهان،تهران،شیراز،فرهنگی هنری،آموزشی،رویدادهای آموزشی،آموزش بازیگگری،بلیت رایگان، ثبت رویداد رایگان، اطلاع رسانی رایگان، سمینار،همایش،کنفرانس،event،iran,consert,cinema,ticket