Loading...

ایران فا - گذرگاه رویدادهای فرهنگی هنری، آموزشی ایران

رویدادهای فرهنگی هنری پیش رو
جنگ خنده حسن ریوندی جنگ خنده حسن ریوندی
جنگ خنده حسن ریوندی

شروع : ۰۸ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۳:۳۰
فرهنگی و اجتماعی
جنگ خنده حسن ریوندی
اصفهان
چگونه خوش تیپ تر باشید چگونه خوش تیپ تر باشید
چگونه خوش تیپ تر باشید

شروع : ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
آموزش علوم پزشکی
چگونه خوش تیپ تر باشید
اصفهان
همایش و کارگاه نویسندگی از کلاسیک تا مدرن همایش و کارگاه نویسندگی از کلاسیک تا مدرن
همایش و کارگاه نویسندگی از کلاسیک تا مدرن

شروع : ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آموزش هنرهای نمایشی
همایش و کارگاه نویسندگی از کلاسیک تا مدرن
تهران
مدرسه زمستانی صنایع دستی اصفهان مدرسه زمستانی صنایع دستی اصفهان
مدرسه زمستانی صنایع دستی اصفهان

شروع : ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آموزش هنرهای تجسمی
مدرسه زمستانی صنایع دستی اصفهان
اصفهان
دوره آموزشی داستان نویسی دوره آموزشی داستان نویسی
دوره آموزشی داستان نویسی

شروع : ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
آموزش ادبیات
دوره آموزشی داستان نویسی
اصفهان
سومین دوره آنلاین اقدام محور کارآفرینی ناب (نسخه۲.۴) سومین دوره آنلاین اقدام محور کارآفرینی ناب (نسخه۲.۴)
سومین دوره آنلاین اقدام محور کارآفرینی ناب (نسخه۲.۴)

شروع : ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰
آموزش کارآفرینی
سومین دوره آنلاین اقدام محور کارآفرینی ناب (نسخه۲.۴)
اصفهان
کارگاه بازیگری سینما کارگاه بازیگری سینما
کارگاه بازیگری سینما

شروع : ۰۱ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۱ خرداد ماه ۱۳۹۸
از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
آموزش کسب و کار
کارگاه بازیگری سینما
تهران
جنگ خنده حسن ریوندی جنگ خنده حسن ریوندی
جنگ خنده حسن ریوندی

شروع : ۰۹ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۹ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۳:۳۰
فرهنگی و اجتماعی
جنگ خنده حسن ریوندی
اصفهان
نمایش و نقد آموزشی فیلم کریستوفر رابین نمایش و نقد آموزشی فیلم کریستوفر رابین
نمایش و نقد آموزشی فیلم کریستوفر رابین

شروع : ۰۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
سینما و تئاتر
نمایش و نقد آموزشی فیلم کریستوفر رابین
فارس
سینما کارآفرینی ۱۱۱ سینما کارآفرینی ۱۱۱
سینما کارآفرینی ۱۱۱

شروع : ۰۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰
کارآفرینی
سینما کارآفرینی ۱۱۱
خراسان رضوی
نمایشگاه گروهی آثار هنرهای تجسمی اشکال نمایشگاه گروهی آثار هنرهای تجسمی اشکال
نمایشگاه گروهی آثار هنرهای تجسمی اشکال

شروع : ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۳ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
هنرهای تجسمی
نمایشگاه گروهی آثار هنرهای تجسمی اشکال
تهران
نمایش هذلولی نمایش هذلولی
نمایش هذلولی

شروع : ۰۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۵۰
سینما و تئاتر
نمایش هذلولی
تهران
نمایشگاه اختصاصی آثار سوخت چرم استاد علی خوشنویس زاده نمایشگاه اختصاصی آثار سوخت چرم استاد علی خوشنویس زاده
نمایشگاه اختصاصی آثار سوخت چرم استاد علی خوشنویس زاده

شروع : ۰۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
هنرهای تجسمی
نمایشگاه اختصاصی آثار سوخت چرم استاد علی خوشنویس زاده
اصفهان
کنسرت هوروش بند کنسرت هوروش بند
کنسرت هوروش بند

شروع : ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۳:۰۰
موسیقی
کنسرت هوروش بند
بوشهر
کنسرت گروه سون کنسرت گروه سون
کنسرت گروه سون

شروع : ۰۸ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۸ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۳:۱۵
موسیقی
کنسرت گروه سون
تهران
جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود
جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود

شروع : ۰۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۱ اسفند ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۲:۰۰
فرهنگی و اجتماعی
جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود
اصفهان
کنسرت علیرضا قربانی کنسرت علیرضا قربانی
کنسرت علیرضا قربانی

شروع : ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
موسیقی
کنسرت علیرضا قربانی
تهران
کنسرت ایوان بند کنسرت ایوان بند
کنسرت ایوان بند

شروع : ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۰۰:۰۰
موسیقی
کنسرت ایوان بند
هرمزگان
گردش نپال نوروز ۹۸ گردش نپال نوروز ۹۸ گردشگری
گردش نپال نوروز ۹۸

شروع : ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۸
از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۰:۰۰
گردشگری
گردش نپال نوروز ۹۸
تهران
نمایشگاه چهار فصل با نگاهی دیگر نمایشگاه چهار فصل با نگاهی دیگر
نمایشگاه چهار فصل با نگاهی دیگر

شروع : ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۴ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰
هنرهای تجسمی
نمایشگاه چهار فصل با نگاهی دیگر
تهران
نمایش چخوفناک نمایش چخوفناک
نمایش چخوفناک

شروع : ۰۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۴۰
سینما و تئاتر
نمایش چخوفناک
تهران
جنگ خنده علیرضا حقانی جنگ خنده علیرضا حقانی
جنگ خنده علیرضا حقانی

شروع : ۰۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰
موسیقی
جنگ خنده علیرضا حقانی
خراسان رضوی
همایش به بازی برگرد همایش به بازی برگرد
همایش به بازی برگرد

شروع : ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
فرهنگی و اجتماعی
همایش به بازی برگرد
مازندران
سمینار پولسازی, ثروت و موفقیت در زندگی سمینار پولسازی, ثروت و موفقیت در زندگی
سمینار پولسازی, ثروت و موفقیت در زندگی

شروع : ۰۴ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۴ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
فرهنگی و اجتماعی
سمینار پولسازی, ثروت و موفقیت در زندگی
مرکزی
نمایشگاه علیه فراموشی نمایشگاه علیه فراموشی
نمایشگاه علیه فراموشی

شروع : ۲۱ دی ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
هنرهای تجسمی
نمایشگاه علیه فراموشی
تهران
همه رویدادهای فرهنگی هنری
رویدادهای آموزشی پیش رو
کارگاه رایگان آموزش تکنیکهای زبان بدن کارگاه رایگان آموزش تکنیکهای زبان بدن
کارگاه رایگان آموزش تکنیکهای زبان بدن

شروع : ۰۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آموزش روانشناسی
کارگاه رایگان آموزش تکنیکهای زبان بدن
قم
کارگاه استخدام بهترین نیرو ها کارگاه استخدام بهترین نیرو ها
کارگاه استخدام بهترین نیرو ها

شروع : ۰۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۲ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
آموزش کسب و کار
کارگاه استخدام بهترین نیرو ها
فارس
کوانتوم آکادمی کوانتوم آکادمی
کوانتوم آکادمی

شروع : ۰۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آموزش کسب و کار
کوانتوم آکادمی
فارس
بازار پیش رو چگونه است ؟ بازار پیش رو چگونه است ؟
بازار پیش رو چگونه است ؟

شروع : ۰۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
آموزش کسب و کار
بازار پیش رو چگونه است ؟
خراسان رضوی
تربیت تسهیلگر (مربی) کارآفرینی - کودکان و نوجوانان تربیت تسهیلگر (مربی) کارآفرینی - کودکان و نوجوانان
تربیت تسهیلگر (مربی) کارآفرینی - کودکان و نوجوانان

شروع : ۰۴ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰
آموزش کارآفرینی
تربیت تسهیلگر (مربی) کارآفرینی - کودکان و نوجوانان
البرز
طراحی ارائه به سبک جابز طراحی ارائه به سبک جابز
طراحی ارائه به سبک جابز

شروع : ۰۴ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۴ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
آموزش کسب و کار
طراحی ارائه به سبک جابز
خراسان رضوی
چهارمین هم آفرینی چهارمین هم آفرینی
چهارمین هم آفرینی

شروع : ۰۴ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
آموزش کارآفرینی
چهارمین هم آفرینی
خراسان رضوی
طراحی با رویکرد کانسپت آرت (بازی‌سازی) طراحی با رویکرد کانسپت آرت (بازی‌سازی)
طراحی با رویکرد کانسپت آرت (بازی‌سازی)

شروع : ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آموزش هنرهای تجسمی
طراحی با رویکرد کانسپت آرت (بازی‌سازی)
البرز
آرامش تلاش موفقیت آرامش تلاش موفقیت
آرامش تلاش موفقیت

شروع : ۰۴ بهمن ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۴ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰
آموزش روانشناسی
آرامش تلاش موفقیت
فارس
کارگاه عزت نفس کودکان کارگاه عزت نفس کودکان
کارگاه عزت نفس کودکان

شروع : ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۸
از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰
آموزش روانشناسی
کارگاه عزت نفس کودکان
فارس
همه رویدادهای آموزشی
رویداد خودت رو رایگان بســاز!
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا
برنامه سینماهای کشور،برنامه سینماها، کنسرت اصفهان، برنامه سینماهای اصفهان، تئاتر اصفهان، رویداد اصفهان، رویداد فرهنگی هنری اصفهان، تئاترشهر،مرجع خرید بلیت سینما،خرید بلیت کنسرت،کنسرت،تئاتر،اصفهان،تهران،شیراز،فرهنگی هنری،آموزشی،رویدادهای آموزشی،آموزش بازیگگری،بلیت رایگان، ثبت رویداد رایگان، اطلاع رسانی رایگان، سمینار،همایش،کنفرانس،event،iran,consert,cinema,ticket