Loading...

ایران فا - گذرگاه رویدادهای فرهنگی هنری ایران

نمایش کمدی شاهرخ خان نمایش کمدی شاهرخ خان
نمایش کمدی شاهرخ خان

شروع : ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰
سینما و تئاتر
نمایش کمدی شاهرخ خان
اصفهان
کارگاه رفع خجالت با روش NLP کارگاه رفع خجالت با روش NLP آموزشی
کارگاه رفع خجالت با روش NLP

شروع : ۰۸ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۸ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آموزشی
کارگاه رفع خجالت با روش NLP
البرز
رقابت بهترین سخنگوی زبان انگلیسی اصفهان 2018 رقابت بهترین سخنگوی زبان انگلیسی اصفهان 2018 آموزشی
رقابت بهترین سخنگوی زبان انگلیسی اصفهان ۲۰۱۸

شروع : ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰
آموزشی
رقابت بهترین سخنگوی زبان انگلیسی اصفهان ۲۰۱۸
اصفهان
کارگاه تخصصی تصویر سازی لباس کارگاه تخصصی تصویر سازی لباس آموزشی
کارگاه تخصصی تصویر سازی لباس

شروع : ۰۱ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۹:۰۰
آموزشی
کارگاه تخصصی تصویر سازی لباس
اصفهان
کارگاه های تخصصی لوگو و لوگو تایپ کارگاه های تخصصی لوگو و لوگو تایپ آموزشی
کارگاه های تخصصی لوگو و لوگو تایپ

شروع : ۰۱ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۱ دی ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰
آموزشی
کارگاه های تخصصی لوگو و لوگو تایپ
اصفهان
برای اولین بار در اصفهان قصه درمانی در موسسه افسان سرا برای اولین بار در اصفهان قصه درمانی در موسسه افسان سرا
برای اولین بار در اصفهان قصه درمانی در موسسه افسان سرا

شروع : ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰
ادبی
برای اولین بار در اصفهان قصه درمانی در موسسه افسان سرا
اصفهان
گردش تجریش‌گردی روایتی دیگر از تاریخ و عشق گردش تجریش‌گردی روایتی دیگر از تاریخ و عشق گردشگری
گردش تجریش‌گردی روایتی دیگر از تاریخ و عشق

شروع : ۰۴ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۴ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۰۸:۱۵ تا ۱۳:۰۰
گردشگری
گردش تجریش‌گردی روایتی دیگر از تاریخ و عشق
تهران
نمایش خرده بیخودی های همسرداری نمایش خرده بیخودی های همسرداری
نمایش خرده بیخودی های همسرداری

شروع : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰
سینما و تئاتر
نمایش خرده بیخودی های همسرداری
تهران
نمایش باغ هزار دخترون نمایش باغ هزار دخترون
نمایش باغ هزار دخترون

شروع : ۰۲ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سینما و تئاتر
نمایش باغ هزار دخترون
تهران
نمایش غربتی ها نمایش غربتی ها
نمایش غربتی ها

شروع : ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۰۵
سینما و تئاتر
نمایش غربتی ها
تهران
کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی

شروع : ۰۸ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۹ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰
کارآفرینی
کارگاه آموزشی
اصفهان
نمایشگاه نقاشی خط استاد ابراهیم فرهنگ نمایشگاه نقاشی خط استاد ابراهیم فرهنگ
نمایشگاه نقاشی خط استاد ابراهیم فرهنگ

شروع : ۰۲ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۷ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
هنرهای تجسمی
نمایشگاه نقاشی خط استاد ابراهیم فرهنگ
اصفهان
کنسرت گروه سون کنسرت گروه سون
کنسرت گروه سون

شروع : ۰۹ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۹ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۰۰:۰۰
موسیقی
کنسرت گروه سون
تهران
کنسرت پازل بند کنسرت پازل بند
کنسرت پازل بند

شروع : ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۱۵ تا ۰۰:۰۰
موسیقی
کنسرت پازل بند
تهران
کنسرت حمید هیراد کنسرت حمید هیراد
کنسرت حمید هیراد

شروع : ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۰۰:۰۰
موسیقی
کنسرت حمید هیراد
تهران
کنسرت مهدی جهانی کنسرت مهدی جهانی
کنسرت مهدی جهانی

شروع : ۰۸ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۸ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۰۰:۰۰
موسیقی
کنسرت مهدی جهانی
تهران
کنسرت ماکان بند کنسرت ماکان بند
کنسرت ماکان بند

شروع : ۰۵ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۵ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۱۵ تا ۰۰:۰۰
موسیقی
کنسرت ماکان بند
تهران
نمایشگاه حکایت شیرین نمایشگاه حکایت شیرین
نمایشگاه حکایت شیرین

شروع : ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۵ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
هنرهای تجسمی
نمایشگاه حکایت شیرین
تهران
نمایش آدم برفی نمایش آدم برفی
نمایش آدم برفی

شروع : ۰۸ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۹ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰
سینما و تئاتر
نمایش آدم برفی
تهران
نمایش تک گویی نمایش تک گویی
نمایش تک گویی

شروع : ۰۴ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰
سینما و تئاتر
نمایش تک گویی
تهران
نمایش شیروانی داغ نمایش شیروانی داغ
نمایش شیروانی داغ

شروع : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰
سینما و تئاتر
نمایش شیروانی داغ
تهران
نمایش عشق لرزه نمایش عشق لرزه
نمایش عشق لرزه

شروع : ۰۱ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰
سینما و تئاتر
نمایش عشق لرزه
تهران
نمایش تحت تاثیر نمایش تحت تاثیر
نمایش تحت تاثیر

شروع : ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۴۰
سینما و تئاتر
نمایش تحت تاثیر
تهران
نمایشگاه خیال‌های آهنی نمایشگاه خیال‌های آهنی
نمایشگاه خیال‌های آهنی

شروع : ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۲ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
هنرهای تجسمی
نمایشگاه خیال‌های آهنی
تهران
نمایشگاه پا در قاب گرفتن نمایشگاه پا در قاب گرفتن
نمایشگاه پا در قاب گرفتن

شروع : ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۱ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰
هنرهای تجسمی
نمایشگاه پا در قاب گرفتن
تهران
نمایشگاه حیات نمایشگاه حیات
نمایشگاه حیات

شروع : ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۶ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰
هنرهای تجسمی
نمایشگاه حیات
تهران
نمایش روزمرگی نمایش روزمرگی
نمایش روزمرگی

شروع : ۰۴ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۱۵
سینما و تئاتر
نمایش روزمرگی
تهران
نمایشنامه‌خوانی نوای اسرار آمیز نمایشنامه‌خوانی نوای اسرار آمیز
نمایشنامه‌خوانی نوای اسرار آمیز

شروع : ۰۱ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۸ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۳۰
سینما و تئاتر
نمایشنامه‌خوانی نوای اسرار آمیز
تهران
ارتباط بین خوشبختی فرد و کسب و کار عالی ارتباط بین خوشبختی فرد و کسب و کار عالی آموزشی
ارتباط بین خوشبختی فرد و کسب و کار عالی

شروع : ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰
آموزشی
ارتباط بین خوشبختی فرد و کسب و کار عالی
فارس
کنسرت علی زند وکیلی کنسرت علی زند وکیلی
کنسرت علی زند وکیلی

شروع : ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۳:۰۰
موسیقی
کنسرت علی زند وکیلی
اصفهان
همه رویدادها
رویداد خودت رو رایگان بســاز!
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا لوگو وزارت فرهنگ و ارشاد لوگو جشنواره وب و موبایل پلیس فتا
برنامه سینماهای کشور،برنامه سینماها، کنسرت اصفهان، برنامه سینماهای اصفهان، تئاتر اصفهان، رویداد اصفهان، رویداد فرهنگی هنری اصفهان، تئاترشهر،مرجع خرید بلیت سینما،خرید بلیت کنسرت،کنسرت،تئاتر،اصفهان،تهران،شیراز،فرهنگی هنری،آموزشی،رویدادهای آموزشی،آموزش بازیگگری،بلیت رایگان، ثبت رویداد رایگان، اطلاع رسانی رایگان، سمینار،همایش،کنفرانس،event،iran,consert,cinema,ticket