برنامه پخش فیلم های سینمایی کشور

آخرین بروزرسانی : سه شنبه 26 دی 1396
Festival
جهت مشاهده کامل جدول را به چپ و راست بکشید
شماره نام سینما شهر اطلاعات
1 سینما قدس اصفهان
خالتور 10:30 12:30 14:30 16:30 18:45 20:45 ****
آینه بغل 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 ****
2 سینما ساحل اصفهان
3 سینما سپاهان اصفهان
آینه بغل 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:45 ****
دخترعمو و پسرعمو 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 ****
4 پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان
آینه بغل 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30
ثبت با سند برابر است 12:45 16:45 18:45 20:45
عشقولانس 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15
حریم شخصی 11:00 13:00 15:00 17:00 21:00
کلیله و دمنه (انیمیشن) 10:45 14:45 19:00
5 سینما فلسطین اصفهان
سد معبر 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30
آینه بغل 20:30
6 سینما فرهنگیان اصفهان
شکلاتی 20:15 روزهای فرد
ثبت با سند برابر است 20:15 روزهای زوج و جمعه
7 سینما فرهنگ فولادشهر
تابستان داغ 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
من و شارمین 12:30 16:30 18:30 20:30
بیست و یک روز بعد 10:30 14:30
ساعت ۵ عصر 22:00
8 سینما یاسمن شاهين شهر
نهنگ عنبر 2 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30
9 سینما شاهین طلایی شاهين شهر
گشت ارشاد 2 16:30 22:30
سه بیگانه 18:30 20:30
10 سینما بهمن کاشان
زیر سقف دودی 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 21:00 23:00
نهنگ عنبر 2 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 21:00 23:00
رگ خواب 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 21:00 23:00
مسلخ
11 سینما سوره اصفهان
وارونگی 17:00
خماری 19:00
12 سینما عصر جدید اراک
نهنگ عنبر 2 11:30 17:30 19:30 21:30 23:15
زیر سقف دودی 11:30 19:30 21:30
مادر قلب اتمی 11:30 17:15 19:00 21:00 23:00
برادرم خسرو 17:30 23:15
13 سینما کوثر نطنز
یک روز بخصوص 22:00
گشت ارشاد 2 19:00
14 سینما لاله نجف آباد
برادرم خسرو 19:00
نهنگ عنبر 2 17:00 21:30
15 سینما بهار گز و برخوار
گشت ارشاد 2 16:30 18:30 20:30 22:15
16 سینما فرهنگ اردستان
ماجرای نیم روز 16:00 18:00
17 سینما بهمن شهرکرد
گشت ارشاد 2 18:30
ماجرای نیم روز 16:30 20:30
خوب بد جلف 14:30
18 سینما فرهنگ خميني شهر
19 سینما آزادی بابل
ملی و راه های نرفته اش 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30
20 سینما شقایق بابلسر
ایتالیا ایتالیا 10:00 15:30 17:30 19:30
21 شقایق نوشهر
ایتالیا ایتالیا 10:00 14:00 19:300
ملی و راه های نرفته اش 12:00 17:30
نگار 16:00
22 هتل بزرگ رامسر
ایتالیا ایتالیا 15:00 18:30 23:30
نگار 12:00 17:00 23:00
من و شارمین 13:30 23:30
23 بهمن بهشهر
24 سینما ساحل اهواز
ساعت ۵ عصر 00:30 17:30 21:00
25 پردیس سینمایی کورش تهران
ساعت ۵ عصر 11:30 12:30 13:30 14:20 15:30 16:10 17:30 18:10 19:20 20:00 21:50 23:30 23:40 23:59
نهنگ عنبر 2 12:20 14 15:40 17:30 20:10 21 21 22:45 23:40
26 پردیس سینما آزادی
27 پردیس سینمایی مگامال تهران
ساعت ۵ عصر 12:40 12:40 14:30 18:10 16:20 19:10 20 21 21 21:50 21:50 22:50 22:50
بیست و یک روز بعد 15 18:30 22
پا تو کفش من نکن! 00:40 12:00 15:20 18:50 22:20
اکسیدان 00:30 12:20 14:20 16:10 18 18:50 19:50 20:50 21:40 22:40 23:30
رگ خواب 13:30 17:00 20:30
کارگر ساده نیازمندیم 13:45 17:30 21:20
زیر سقف دودی 15:30 19:20 23:00
نهنگ عنبر 2 14:00 15:40 17:20 19:00 20:40 22:15
28 پردیس سینما گالری ملت تهران
ساعت ۵ عصر 00:15 10:00 11:00 12:00 13:00 17:00 21:00
اکسیدان 00:30 10:00 11:45 15:00 19:00 23:00
رگ خواب 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30
کارگر ساده نیازمندیم 11:00 12:15 16:15 19:00 20:30
نهنگ عنبر 2 23:00
زیر سقف دودی 10:00 13:00 14:00 14:00 17:00 18:15 21:00 22:30
29 پردیس سینمایی زندگی تهران
ساعت ۵ عصر 12:45 14:30 15:20 16:00 17:45 19:30 21:15 23:00 23:59
پا تو کفش من نکن! 12:00 16:45 20:30
اکسیدان 12:15 13:30 15:20 17:10 19:00 20:00 21:45 22:40 23:45
رگ خواب 12:00 14:50 18:10 22:15
نهنگ عنبر 2 22:15
زیر سقف دودی 13:15 16:15 18:30
30 پردیس سینمایی چارسو تهران
ساعت ۵ عصر 14:00 16:00 18:00 19:2 20:00 21:30 22:00 23:20 23:59
پا تو کفش من نکن! 14:00 21:35 23:00
اکسیدان 14:00 15:50 17:40 18:00 19:45 21:30 23:20
رگ خواب 15:45 17:45 19:15
31 پردیس سینمایی ارگ تهران
ساعت ۵ عصر 10:15 12:15 15:00 15:45 17:35 19:30 21:20 23:10
پا تو کفش من نکن! 11:00 14:30 18:50
اکسیدان 12:30 16:10 20:00 22:00 23:59
نهنگ عنبر 2 23:59
32 سینما جوان تهران تهران
ساعت ۵ عصر 10:00 11:45 13:30 15:15 17:00 18:45 20:45 22:30
پا تو کفش من نکن! 10:00 11:30 17:10 20:20
اکسیدان 10:15 12:00 13:45 15:30 17:15 19:00 22:10
33 سینما اریکه ایرانیان احمد آباد مستوفي
ساعت ۵ عصر 13:30 15:30 17:30 21:30 22:00 23:30 23:59
پا تو کفش من نکن! 13:00 17:00 20:45
اکسیدان 13:00 14:45 18:15 19:30 22:15 23:50
رگ خواب 12:00 16:00 20:00
34 جهان نما چالوس چالوس
ایتالیا ایتالیا 13:00 17:00 21:00
نگار 11:00 15:00 19:00 23:00
تابستان داغ 13:00 23:00
35 انقلاب تنکابن تنكابن
پا تو کفش من نکن! 12:00
ساعت ۵ عصر

فیلم های آینده سینماها

  • بیست و یک روز بعد
  • زادبوم
  • سارا و آیدا
  • پا تو کفش من نکن!
  • فصل نرگس
  • زیر سقف دودی
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا به پرداخت ملت