Loading...
کارگاه تخصصی تصویر سازی لباس کارگاه تخصصی تصویر سازی لباس آموزشی
کارگاه تخصصی تصویر سازی لباس

شروع : ۰۱ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۹:۰۰
آموزشی
کارگاه تخصصی تصویر سازی لباس
اصفهان
کارگاه های تخصصی لوگو و لوگو تایپ کارگاه های تخصصی لوگو و لوگو تایپ آموزشی
کارگاه های تخصصی لوگو و لوگو تایپ

شروع : ۰۱ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۰۱ دی ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰
آموزشی
کارگاه های تخصصی لوگو و لوگو تایپ
اصفهان
برای اولین بار در اصفهان قصه درمانی در موسسه افسان سرا برای اولین بار در اصفهان قصه درمانی در موسسه افسان سرا
برای اولین بار در اصفهان قصه درمانی در موسسه افسان سرا

شروع : ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷
پایان : ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰
ادبی
برای اولین بار در اصفهان قصه درمانی در موسسه افسان سرا
اصفهان
درمان رایگان میگرن درمان رایگان میگرن آموزشی
درمان رایگان میگرن

شروع : ۰۱ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰
آموزشی
درمان رایگان میگرن
اصفهان
همایش نت تلنت 2018 همایش نت تلنت 2018
همایش نت تلنت 2018

شروع : ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷
پایان : ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷
از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۳۰
کارآفرینی
همایش نت تلنت ۲۰۱۸
اصفهان
آرامش خیال آرامش خیال
آرامش خیال

شروع : 19 مهر ماه 1397
پایان : 30 مهر ماه 1397
از ساعت 09:00 تا 19:00
هنرهای تجسمی
آرامش خیال
اصفهان
نمایشگاه نقاشی نمایشگاه نقاشی
نمایشگاه نقاشی

شروع : 23 مهر ماه 1397
پایان : 03 آبان ماه 1397
از ساعت 09:30 تا 20:00
هنرهای تجسمی
نمایشگاه نقاشی
اصفهان
دومین رویداد عکاس شو دومین رویداد عکاس شو
دومین رویداد عکاس شو

شروع : 18 مهر ماه 1397
پایان : 10 آبان ماه 1397
از ساعت 08:00 تا 23:00
فراخوان و جشنواره
دومین رویداد عکاس شو
اصفهان
نمایش راز رود کوچک نمایش راز رود کوچک
نمایش راز رود کوچک

شروع : 25 مهر ماه 1397
پایان : 04 آبان ماه 1397
از ساعت 17:45 تا 19:00
سینما و تئاتر
نمایش راز رود کوچک
اصفهان
نمایش لوتی نمایش لوتی
نمایش لوتی

شروع : 19 مهر ماه 1397
پایان : 30 مهر ماه 1397
از ساعت 19:00 تا 20:00
سینما و تئاتر
نمایش لوتی
اصفهان
نمایشگاه گردشی ارزش آفرینان نمایشگاه گردشی ارزش آفرینان
نمایشگاه گردشی ارزش آفرینان

شروع : 30 مهر ماه 1397
پایان : 02 آبان ماه 1397
از ساعت 10:00 تا 22:00
فرهنگی و اجتماعی
نمایشگاه گردشی ارزش آفرینان
اصفهان
نمایشگاه کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران نمایشگاه کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران
نمایشگاه کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران

شروع : 21 مهر ماه 1397
پایان : 01 آبان ماه 1397
از ساعت 13:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی
نمایشگاه کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران
تهران
نمایشگاه خیال خالی نمایشگاه خیال خالی
نمایشگاه خیال خالی

شروع : 10 مهر ماه 1397
پایان : 07 آبان ماه 1397
از ساعت 12:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی
نمایشگاه خیال خالی
تهران
نمایشگاه ناپیدا: لمیده ها نمایشگاه ناپیدا: لمیده ها
نمایشگاه ناپیدا: لمیده ها

شروع : 13 مهر ماه 1397
پایان : 30 مهر ماه 1397
از ساعت 13:00 تا 19:00
هنرهای تجسمی
نمایشگاه ناپیدا: لمیده ها
تهران
نمایشگاه هندسه درون پویی نمایشگاه هندسه درون پویی
نمایشگاه هندسه درون پویی

شروع : 20 مهر ماه 1397
پایان : 04 آبان ماه 1397
از ساعت 10:00 تا 22:00
هنرهای تجسمی
نمایشگاه هندسه درون پویی
تهران
نمایشگاه هبوط نمایشگاه هبوط
نمایشگاه هبوط

شروع : 20 مهر ماه 1397
پایان : 02 آبان ماه 1397
از ساعت 11:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی
نمایشگاه هبوط
تهران
نمایشگاه تصرف نمایشگاه تصرف
نمایشگاه تصرف

شروع : 20 مهر ماه 1397
پایان : 30 مهر ماه 1397
از ساعت 16:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی
نمایشگاه تصرف
تهران
نمایشگاه الخاصیسم نمایشگاه الخاصیسم
نمایشگاه الخاصیسم

شروع : 20 مهر ماه 1397
پایان : 29 مهر ماه 1397
از ساعت 10:00 تا 17:00
هنرهای تجسمی
نمایشگاه الخاصیسم
تهران
نمایش دلقکهای غمگین نمایش دلقکهای غمگین
نمایش دلقکهای غمگین

شروع : 03 آبان ماه 1397
پایان : 30 آبان ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 19:00
سینما و تئاتر
نمایش دلقکهای غمگین
تهران
نمایش تروما نمایش تروما
نمایش تروما

شروع : 05 آبان ماه 1397
پایان : 05 آبان ماه 1397
از ساعت 18:30 تا 19:30
سینما و تئاتر
نمایش تروما
تهران
نمایش محبوبه ها نمایش محبوبه ها
نمایش محبوبه ها

شروع : 20 آبان ماه 1397
پایان : 10 آذر ماه 1397
از ساعت 19:30 تا 20:50
سینما و تئاتر
نمایش محبوبه ها
تهران
نمایش ۲۳ بار مردن نمایش ۲۳ بار مردن
نمایش ۲۳ بار مردن

شروع : 10 مهر ماه 1397
پایان : 30 مهر ماه 1397
از ساعت 18:30 تا 19:20
سینما و تئاتر
نمایش ۲۳ بار مردن
تهران
نمایش ابوالهول نمایش ابوالهول
نمایش ابوالهول

شروع : 25 مهر ماه 1397
پایان : 04 آبان ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 19:00
سینما و تئاتر
نمایش ابوالهول
تهران
نمایش خاکستر به خاکستر نمایش خاکستر به خاکستر
نمایش خاکستر به خاکستر

شروع : 28 مهر ماه 1397
پایان : 28 مهر ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 23:00
سینما و تئاتر
نمایش خاکستر به خاکستر
تهران
نمایشنامه‌خوانی آگوست اوسیج کانتی نمایشنامه‌خوانی آگوست اوسیج کانتی
نمایشنامه‌خوانی آگوست اوسیج کانتی

شروع : 26 مهر ماه 1397
پایان : 27 مهر ماه 1397
از ساعت 15:00 تا 16:30
سینما و تئاتر
نمایشنامه‌خوانی آگوست اوسیج کانتی
تهران
نمایش فرزند نمایش فرزند
نمایش فرزند

شروع : 22 مهر ماه 1397
پایان : 05 آبان ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 18:00
سینما و تئاتر
نمایش فرزند
همدان
نمایش آوازه خوان طاس نمایش آوازه خوان طاس
نمایش آوازه خوان طاس

شروع : 30 مهر ماه 1397
پایان : 30 مهر ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 23:00
سینما و تئاتر
نمایش آوازه خوان طاس
تهران
نمایش فیل در تاریکی نمایش فیل در تاریکی
نمایش فیل در تاریکی

شروع : 22 مهر ماه 1397
پایان : 14 آبان ماه 1397
از ساعت 21:00 تا 22:00
سینما و تئاتر
نمایش فیل در تاریکی
تهران
نمایش جشن تولد نمایش جشن تولد
نمایش جشن تولد

شروع : 03 آبان ماه 1397
پایان : 03 آبان ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 23:00
سینما و تئاتر
نمایش جشن تولد
تهران
نمایش مرگ در می زند نمایش مرگ در می زند
نمایش مرگ در می زند

شروع : 06 آبان ماه 1397
پایان : 06 آبان ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 23:00
سینما و تئاتر
نمایش مرگ در می زند
تهران
همه رویدادها
رویداد خودت رو رایگان بســاز!
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
برنامه سینماهای کشور،برنامه سینماها، کنسرت اصفهان، برنامه سینماهای اصفهان، تئاتر اصفهان، رویداد اصفهان، رویداد فرهنگی هنری اصفهان، تئاترشهر،مرجع خرید بلیت سینما،خرید بلیت کنسرت،کنسرت،تئاتر،اصفهان،تهران،شیراز،فرهنگی هنری،آموزشی،رویدادهای آموزشی،آموزش بازیگگری،بلیت رایگان، ثبت رویداد رایگان، اطلاع رسانی رایگان، سمینار،همایش،کنفرانس،event،iran,consert,cinema,ticket