• برنامه های اصفهان در نوروز 97


  اولين بهار از چهار بهار باقي مانده تا پايان سده چهاردهم تا ساعاتي ديگر به پايان مي رسد و زمزمه همه ما اين روزها تحليل سرعتي است كه سال نود و شش را نيز با همه خاطرات تلخ و شيرين اش، به تاريخ ضميمه كرد.

  نيك مي دانيم كه شيريني نوروز و بهار زيباي پيش رو نيز همچون برق و باد با گرمي تابستان، زردي پاييز و سردي زمستان نود و هفت پيوند مي خورد و شايد در روزهايي اين چنين در سال آتي، از نود و هفتي بگوييم كه بخشي از ما بود ولي عصيانگر، روزهايش به پيش تاخت.

  اصفهان، اين كهن ديار تاريخ به زيبايي بهار و فروردين و ارديبهشتش بر پهنه گيتي شهره است و ما ساكنين نصف جهان نمي توانيم كتمان كنيم كه حال ما اين روزها با هواي شهر و حس مردمانمان، احسن الحال است. اصفهان را با زيبايي اش مي ستاييم و مي خواهيم براي داشتن روزهاي شيرين در ابتداي بهار دست در دست يكديگر نهيم.

  « بهار دلنشين» اصفهان با همه زيبايي هاي منحصر به فرد و بي نظيرش و نيز با برنامه هاي متنوع كميته فرهنگي تفريحي خدمات سفر شهر اصفهان منتظر ماست تا آغازين روزها و هفته هاي نود و هفت را براي ما در خاطرمان جاودانه سازد.

  با ما باشيد با « بهار دلنشين» ، با اصفهان، با هفتاد عنوان برنامه مفرح در جاي جاي اصفهان زيبا و با نزديك به پانصد رويدادي كه شادي را براي شهروندان اصفهان و ميهمانان عزيزتر از جانش به  ارمغان خواهد آورد...

   
   
   
   
   

  نویسنده :
  تاریخ نشر :
  کلمات کلیدی :


لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا به پرداخت ملت