ایران فا گذرگاه رویدادهای فرهنگی هنری ایران

نمایش خشم و هیاهو نمایش خشم و هیاهو
نمایش خشم و هیاهو

شروع : 02 دی ماه 1396
پایان : 30 دی ماه 1396
از ساعت 19:00 تا 20:00
سینما و تئاتر | تهران
سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر
سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر

شروع : 28 دی ماه 1396
پایان : 08 بهمن ماه 1396
از ساعت 16:30 تا 22:00
سینما و تئاتر | تهران
سی و سومین جشنواره موسیقی فجر سی و سومین جشنواره موسیقی فجر
سی و سومین جشنواره موسیقی فجر

شروع : 20 دی ماه 1396
پایان : 29 دی ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 22:00
موسیقی | تهران
کنسرت سينا سرلک کنسرت سينا سرلک
کنسرت سينا سرلک

شروع : 05 بهمن ماه 1396
پایان : 05 بهمن ماه 1396
از ساعت 21:00 تا 23:00
موسیقی | اصفهان
کنسرت بزرگ احسان خواجه امیری کنسرت بزرگ احسان خواجه امیری
کنسرت بزرگ احسان خواجه امیری

شروع : 01 بهمن ماه 1396
پایان : 01 بهمن ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 22:30
موسیقی | اصفهان
نمايشگاه عكس های تاريخی نمايشگاه عكس های تاريخی
نمايشگاه عكس های تاريخی

شروع : 21 دی ماه 1396
پایان : 04 بهمن ماه 1396
از ساعت 10:00 تا 23:00
موسیقی | اصفهان
اجرای تکنوازی پیانو اجرای تکنوازی پیانو
اجرای تکنوازی پیانو

شروع : 05 بهمن ماه 1396
پایان : 05 بهمن ماه 1396
از ساعت 19:00 تا 21:00
موسیقی | اصفهان
نمایش جنگ کثیف نمایش جنگ کثیف
نمایش جنگ کثیف

شروع : 20 دی ماه 1396
پایان : 20 بهمن ماه 1396
از ساعت 19:30 تا 20:30
سینما و تئاتر | تهران
نمایشگاه عنصر پنجم نمایشگاه عنصر پنجم
نمایشگاه عنصر پنجم

شروع : 22 دی ماه 1396
پایان : 03 بهمن ماه 1396
از ساعت 16:00 تا 21:00
هنرهای تجسمی | تهران
کنسرت گروه ارنواز کنسرت گروه ارنواز
کنسرت گروه ارنواز

شروع : 06 بهمن ماه 1396
پایان : 06 بهمن ماه 1396
از ساعت 20:00 تا 21:00
موسیقی | تهران
نمایشگاه حرمان نمایشگاه حرمان
نمایشگاه حرمان

شروع : 16 دی ماه 1396
پایان : 30 دی ماه 1396
از ساعت 10:00 تا 23:00
هنرهای تجسمی | تهران
نمایش چشم‌هایی که مال توست نمایش چشم‌هایی که مال توست
نمایش چشم‌هایی که مال توست

شروع : 16 دی ماه 1396
پایان : 30 دی ماه 1396
از ساعت 21:00 تا 22:00
سینما و تئاتر | تهران
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا به پرداخت ملت