در دوران دیرین دیرین کارآفرینی رونق فراوان داشت! در دوران دیرین دیرین کارآفرینی رونق فراوان داشت!
در دوران دیرین دیرین کارآفرینی رونق فراوان داشت!

شروع : 05 اسفند ماه 1396
پایان : 05 اسفند ماه 1396
از ساعت 13:00 تا 15:00
کارآفرینی | اصفهان
ثبت نام بدون آزمون شروع شد ثبت نام بدون آزمون شروع شد
ثبت نام بدون آزمون شروع شد

شروع : 19 بهمن ماه 1396
پایان : 01 اسفند ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 18:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
پنجمین جام موسیقی ایران پنجمین جام موسیقی ایران
پنجمین جام موسیقی ایران

شروع : 13 بهمن ماه 1396
پایان : 29 اسفند ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 21:00
موسیقی | تهران
کنسرت امید حاجیلی کنسرت امید حاجیلی
کنسرت امید حاجیلی

شروع : 06 اسفند ماه 1396
پایان : 06 اسفند ماه 1396
از ساعت 19:00 تا 23:00
موسیقی | تهران
دوئِت؛دونمایش بایک بلیت دوئِت؛دونمایش بایک بلیت
دوئِت؛دونمایش بایک بلیت

شروع : 02 اسفند ماه 1396
پایان : 18 اسفند ماه 1396
از ساعت 17:45 تا 19:45
موسیقی | اصفهان
نمایشگاه نقاشی از ط تا ت طبیعت نمایشگاه نقاشی از ط تا ت طبیعت
نمایشگاه نقاشی از ط تا ت طبیعت

شروع : 02 اسفند ماه 1397
پایان : 05 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:00 تا 22:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
کنسرت زانیار خسروی در اصفهان کنسرت زانیار خسروی در اصفهان
کنسرت زانیار خسروی در اصفهان

شروع : 07 اسفند ماه 1396
پایان : 07 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 23:00
موسیقی | اصفهان
فراخوان بازیگری تئاتر فراخوان بازیگری تئاتر
فراخوان بازیگری تئاتر

شروع : 29 بهمن ماه 1396
پایان : 29 اسفند ماه 1396
از ساعت 12:00 تا 24:00
سینما و تئاتر | اصفهان
کنسرت رضا صادقی کنسرت رضا صادقی
کنسرت رضا صادقی

شروع : 16 اسفند ماه 1396
پایان : 16 اسفند ماه 1396
از ساعت 17:00 تا 18:00
موسیقی | فارس
نمایش باغ وحش شیشه ای نمایش باغ وحش شیشه ای
نمایش باغ وحش شیشه ای

شروع : 18 بهمن ماه 1396
پایان : 25 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 19:30
سینما و تئاتر | تهران
کنسرت تکنوازی + ۱ پیتر سلیمانی‌پور کنسرت تکنوازی + ۱ پیتر سلیمانی‌پور
کنسرت تکنوازی + ۱ پیتر سلیمانی‌پور

شروع : 17 اسفند ماه 1396
پایان : 18 اسفند ماه 1396
از ساعت 21:00 تا 22:30
موسیقی | تهران
نمایشنامه‌خوانی همسر ماهیگیر نمایشنامه‌خوانی همسر ماهیگیر
نمایشنامه‌خوانی همسر ماهیگیر

شروع : 05 اسفند ماه 1396
پایان : 05 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 19:30
سینما و تئاتر | تهران
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا به پرداخت ملت