• آخرین اخبار سینما
 • بی تدبیری مسئولان دول

  سینماپرس: تعدادی از سینماگران کشور در پی بی تدبیری مسئولان دولت که
  سه شنبه 26 دی 1396
 • گریم در سینمای ایران ز

  سینماپرس: ناهید علامی رئیس انجمن چهره پردازان خانه سینما گفت: گریم
  سه شنبه 26 دی 1396
 • سینمای انقلاب و دفاع م

  سینماپرس: داود بیدل کارگردان سینما و تلویزیون در پی تغییر مدیرعام
  سه شنبه 26 دی 1396
اطلاع رایگان از آخرین فیلم ها
سینما فلسطین سینما فلسطین
سینما فلسطین

اصفهان

پردیس سینمایی چهارباغ پردیس سینمایی چهارباغ
پردیس سینمایی چهارباغ

اصفهان

سینما سپاهان سینما سپاهان
سینما سپاهان

اصفهان

سینما ساحل سینما ساحل
سینما ساحل

اصفهان

سینما قدس سینما قدس
سینما قدس

اصفهان

لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا به پرداخت ملت