• آخرین اخبار سینما
 • تبریک پیشکسوتان سینما

  سینماپرس: هنرمندان پیشکسوت سینما، تلویزیون و تئاتر کشور در آستانه
  سه شنبه 29 اسفند 1396
 • «فیلشاه» در نوع خود اث

  سینماپرس: جبار آذین منتقد و مدرس سینمای کشور همزمان با اکران انیمی
  چهارشنبه 01 فروردین 1396
 • مربعی برای صلح!/ نگاهی

  سینماپرس: علی ناصری/ سینما می تواند رسانه ای تأثیرگذار در برقراری
  سه شنبه 29 اسفند 1396
اطلاع رایگان از آخرین فیلم ها
سینما سعدی شیراز
سینما سعدی شیراز

سینما پیام شیراز
سینما پیام شیراز

سینما ایران شیراز
سینما ایران شیراز

انقلاب
انقلاب

تنكابن

جهان نما
جهان نما

سینما اریکه ایرانیان
سینما اریکه ایرانیان

احمد آباد مستوفي

سینما جوان
سینما جوان

تهران

پردیس سینمایی ارگ
پردیس سینمایی ارگ

تهران

پردیس سینمایی چارسو
پردیس سینمایی چارسو

تهران

پردیس سینمایی زندگی
پردیس سینمایی زندگی

تهران

پردیس سینما گالری ملت
پردیس سینما گالری ملت

تهران

پردیس سینمایی مگامال
پردیس سینمایی مگامال

تهران

پردیس سینما آزادی
پردیس سینما آزادی

تهران

پردیس سینمایی کورش
پردیس سینمایی کورش

تهران

سینما ساحل
سینما ساحل

اهواز

لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا به پرداخت ملت