کنسرت شب فرهاد کنسرت شب فرهاد
کنسرت شب فرهاد

شروع : 06 تیر ماه 1397
پایان : 06 تیر ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 20:00
موسیقی | اصفهان
کنسرت ایلیاس یالچینتاش در ایران کنسرت ایلیاس یالچینتاش در ایران
کنسرت ایلیاس یالچینتاش در ایران

شروع : 13 تیر ماه 1397
پایان : 14 تیر ماه 1398
از ساعت 23:59 تا 02:00
موسیقی | هرمزگان
کنسرت گروه مهر عاطفه (ویژه بانوان) کنسرت گروه مهر عاطفه (ویژه بانوان)
کنسرت گروه مهر عاطفه (ویژه بانوان)

شروع : 08 تیر ماه 1397
پایان : 08 تیر ماه 1397
از ساعت 14:00 تا 16:00
موسیقی | تهران
نمایش زمستان ۶۶ نمایش زمستان ۶۶
نمایش زمستان ۶۶

شروع : 29 خرداد ماه 1397
پایان : 07 تیر ماه 1397
از ساعت 18:30 تا 19:40
سینما و تئاتر | تهران
نمایش نون زنش را بیشتر از مُصدق دوست دارد نمایش نون زنش را بیشتر از مُصدق دوست دارد
نمایش نون زنش را بیشتر از مُصدق دوست دارد

شروع : 27 تیر ماه 1397
پایان : 15 تیر ماه 1397
از ساعت 21:00 تا 22:00
سینما و تئاتر | تهران
نمایش پرده خانه نمایش پرده خانه
نمایش پرده خانه

شروع : 28 خرداد ماه 1397
پایان : 22 تیر ماه 1397
از ساعت 20:30 تا 22:00
سینما و تئاتر | تهران
نمایشگاه چاپ دستی آن سوی دیوار نمایشگاه چاپ دستی آن سوی دیوار
نمایشگاه چاپ دستی آن سوی دیوار

شروع : 01 تیر ماه 1397
پایان : 14 تیر ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 21:00
هنرهای تجسمی | یزد
نمایشگاه چاپ دستی آن سوی دیوار نمایشگاه چاپ دستی آن سوی دیوار
نمایشگاه چاپ دستی آن سوی دیوار

شروع : 01 تیر ماه 1397
پایان : 14 تیر ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 22:00
هنرهای تجسمی | فارس
نمایشگاه چاپ دستی آن سوی دیوار نمایشگاه چاپ دستی آن سوی دیوار
نمایشگاه چاپ دستی آن سوی دیوار

شروع : 01 تیر ماه 1397
پایان : 14 تیر ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 21:00
هنرهای تجسمی | کرمان
نمایشگاه عکس کرانه های باکره نمایشگاه عکس کرانه های باکره
نمایشگاه عکس کرانه های باکره

شروع : 01 تیر ماه 1397
پایان : 05 تیر ماه 1397
از ساعت 16:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | خراسان رضوی
سومین نمایشگاه گروهی هنرجویان نقاشی باتیک سومین نمایشگاه گروهی هنرجویان نقاشی باتیک
سومین نمایشگاه گروهی هنرجویان نقاشی باتیک

شروع : 02 تیر ماه 1397
پایان : 06 تیر ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | خراسان رضوی
نمایشگاه نقاشی  واریانس نمایشگاه نقاشی  واریانس
نمایشگاه نقاشی واریانس

شروع : 03 تیر ماه 1397
پایان : 07 تیر ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | کرمان
نمایشنامه‌خوانی هنر نمایشنامه‌خوانی هنر
نمایشنامه‌خوانی هنر

شروع : 09 تیر ماه 1397
پایان : 09 تیر ماه 1397
از ساعت 20:00 تا 21:15
سینما و تئاتر | تهران
نمایش آقا محمدخان نمایش آقا محمدخان
نمایش آقا محمدخان

شروع : 28 خرداد ماه 1397
پایان : 22 تیر ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 19:20
سینما و تئاتر | تهران
کارگاه یک روزه آشنایی با فنون مربوط به صدا و آواز کارگاه یک روزه آشنایی با فنون مربوط به صدا و آواز
کارگاه یک روزه آشنایی با فنون مربوط به صدا و آواز

شروع : 04 تیر ماه 1397
پایان : 10 مرداد ماه 1397
از ساعت 09:00 تا 20:00
موسیقی | اصفهان
با ایتالیا و ایتالیایی آشنا شوید با ایتالیا و ایتالیایی آشنا شوید
با ایتالیا و ایتالیایی آشنا شوید

شروع : 05 تیر ماه 1397
پایان : 05 تیر ماه 1397
از ساعت 17:30 تا 19:30
فراخوان و جشنواره | اصفهان
کنسرت چارتار کنسرت چارتار
کنسرت چارتار

شروع : 14 تیر ماه 1397
پایان : 14 تیر ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 23:00
موسیقی | اصفهان
نمایشگاه انفرادی نقاشی خط محسن الهیان نمایشگاه انفرادی نقاشی خط محسن الهیان
نمایشگاه انفرادی نقاشی خط محسن الهیان

شروع : 01 تیر ماه 1397
پایان : 07 تیر ماه 1397
از ساعت 11:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایش مرگ یزدگرد نمایش مرگ یزدگرد
نمایش مرگ یزدگرد

شروع : 05 تیر ماه 1397
پایان : 05 تیر ماه 1397
از ساعت 16:30 تا 18:30
سینما و تئاتر | تهران
مرحله دوم“طرح فوریت‌های قرآنی” دردهاقان به اجرا درمی آید مرحله دوم“طرح فوریت‌های قرآنی” دردهاقان به اجرا درمی آید
مرحله دوم“طرح فوریت‌های قرآنی” دردهاقان به اجرا درمی آید

شروع : 02 تیر ماه 1397
پایان : 02 مهر ماه 1397
از ساعت 14:00 تا 21:00
قرآنی و مذهبی | اصفهان
نمايشگاه گروهي گذار نمايشگاه گروهي گذار
نمايشگاه گروهي گذار

شروع : 01 تیر ماه 1397
پایان : 18 تیر ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 22:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایشگاه گروهی عکس ایران نگار نمایشگاه گروهی عکس ایران نگار
نمایشگاه گروهی عکس ایران نگار

شروع : 01 تیر ماه 1397
پایان : 12 تیر ماه 1397
از ساعت 10:00 تا 22:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
شب داریوش شایگان و معماری اصفهان شب داریوش شایگان و معماری اصفهان
شب داریوش شایگان و معماری اصفهان

شروع : 08 تیر ماه 1397
پایان : 08 تیر ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 20:00
فرهنگی و اجتماعی | اصفهان
نمایشگاه نگارگری استاد بهرام طاهری دولت آبادی درگالری ارژنگ نمایشگاه نگارگری استاد بهرام طاهری دولت آبادی درگالری ارژنگ
نمایشگاه نگارگری استاد بهرام طاهری دولت آبادی درگالری ارژنگ

شروع : 01 تیر ماه 1397
پایان : 13 تیر ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 21:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
کنسرت محسن ابراهیم زاده کنسرت محسن ابراهیم زاده
کنسرت محسن ابراهیم زاده

شروع : 09 تیر ماه 1397
پایان : 09 تیر ماه 1397
از ساعت 20:00 تا 23:00
موسیقی | اصفهان
نمایشگاه گروهی انعکاس از گذشته نمایشگاه گروهی انعکاس از گذشته
نمایشگاه گروهی انعکاس از گذشته

شروع : 01 تیر ماه 1397
پایان : 17 تیر ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمايشگاه جمعي چاپ دستي آن سوي ديوار نمايشگاه جمعي چاپ دستي آن سوي ديوار
نمايشگاه جمعي چاپ دستي آن سوي ديوار

شروع : 01 تیر ماه 1397
پایان : 06 تیر ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 21:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایشگاه گروهی خوشنویسی و تذهیب مشق ترنج نمایشگاه گروهی خوشنویسی و تذهیب مشق ترنج
نمایشگاه گروهی خوشنویسی و تذهیب مشق ترنج

شروع : 24 خرداد ماه 1397
پایان : 06 تیر ماه 1397
از ساعت 10:00 تا 22:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایشگاه نقاشی دگرشدها، تلاقی ها و تعامل نمایشگاه نقاشی دگرشدها، تلاقی ها و تعامل
نمایشگاه نقاشی دگرشدها، تلاقی ها و تعامل

شروع : 25 خرداد ماه 1397
پایان : 06 تیر ماه 1397
از ساعت 10:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
اولین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت اولین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
اولین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

شروع : 01 خرداد ماه 1397
پایان : 31 مرداد ماه 1397
از ساعت 08:00 تا 20:00
فراخوان و جشنواره | اصفهان
همه رویدادها

خرید بلیت آخرین فیلم های روی پرده

ناخواسته دلم می خواد دشمن زن در وجه حامل شماره 17 سهیلا آن‌سوی ابرها
رویداد خودت رو رایگان بســاز!
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا به پرداخت ملت