حِسِ خُوبِ یه عالمه رویداد خاص + 1 رویداد خاص شمــا
حمایت استارتاپ‌های ایرانی از زلزله زدگان کرمانشاه
حمایت استارتاپ‌های ایرانی از زلزله زدگان کرمانشاه

شروع : 22 آبان ماه 1396
پایان : 10 آذر ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 20:00
فراخوان و جشنواره | کرمانشاه
هفته جهانی کارآفرینی در اصفهان
هفته جهانی کارآفرینی در اصفهان

شروع : 22 آبان ماه 1396
پایان : 03 آذر ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 20:00
کارآفرینی | اصفهان
دوره های آموزشی انتقال تجربه، طراحی بسته بندی، آموزش عکاسی و کار با نرم افزارهای گرافیکی
دوره های آموزشی انتقال تجربه، طراحی بسته بندی، آموزش عکاسی و کار با نرم افزارهای گرافیکی

شروع : 27 آبان ماه 1396
پایان : 30 آذر ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
پنجمین جلسه یک شعر یک داستان
پنجمین جلسه یک شعر یک داستان

شروع : 02 آذر ماه 1396
پایان : 02 آذر ماه 1396
از ساعت 18:00 تا 19:30
ادبی | اصفهان
نمایشگاه طراحی و نقاشی
نمایشگاه طراحی و نقاشی

شروع : 01 آذر ماه 1396
پایان : 07 آذر ماه 1396
از ساعت 09:00 تا 19:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایش سلول‌های حروم
نمایش سلول‌های حروم

شروع : 29 آبان ماه 1396
پایان : 24 آذر ماه 1396
از ساعت 19:00 تا 19:50
سینما و تئاتر | تهران
نمایش مهاجران
نمایش مهاجران

شروع : 29 آبان ماه 1396
پایان : 24 آذر ماه 1396
از ساعت 19:00 تا 20:30
سینما و تئاتر | تهران
نمایش سر تا سر
نمایش سر تا سر

شروع : 19 آبان ماه 1396
پایان : 02 آذر ماه 1396
از ساعت 20:30 تا 21:30
سینما و تئاتر | تهران
اصفهان-لهستان
اصفهان-لهستان

شروع : 01 آذر ماه 1396
پایان : 02 آذر ماه 1396
از ساعت 16:00 تا 21:00
فرهنگی و اجتماعی | اصفهان
نمایشگاه نقاشی مهدی خسرویان
نمایشگاه نقاشی مهدی خسرویان

شروع : 25 آبان ماه 1396
پایان : 03 آذر ماه 1396
از ساعت 09:00 تا 18:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایشگاه نقاشی یوسف پور وقار
نمایشگاه نقاشی یوسف پور وقار

شروع : 26 آبان ماه 1396
پایان : 07 آذر ماه 1396
از ساعت 16:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
آیین رونمایی اولین گاهنامه‌ی تخصصی موسیقی اصفهان
آیین رونمایی اولین گاهنامه‌ی تخصصی موسیقی اصفهان

شروع : 03 آذر ماه 1396
پایان : 03 آذر ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 20:30
موسیقی | اصفهان
مسابقه عکاسی
مسابقه عکاسی

شروع : 20 آبان ماه 1396
پایان : 30 آذر ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایش مراقبت های ویژه
نمایش مراقبت های ویژه

شروع : 29 آبان ماه 1396
پایان : 09 آذر ماه 1396
از ساعت 18:00 تا 20:00
سینما و تئاتر | اصفهان
تئاتر کمدی دنیای بدون ارتودنسی
تئاتر کمدی دنیای بدون ارتودنسی

شروع : 01 آذر ماه 1396
پایان : 15 آذر ماه 1396
از ساعت 18:00 تا 20:00
سینما و تئاتر | اصفهان
کارگاه درک عکس
کارگاه درک عکس

شروع : 02 آذر ماه 1396
پایان : 09 آذر ماه 1396
از ساعت 13:30 تا 17:30
هنرهای تجسمی | اصفهان
کارگاه بازیگری کمدی
کارگاه بازیگری کمدی

شروع : 12 آذر ماه 1396
پایان : 29 دی ماه 1396
از ساعت 15:00 تا 17:00
سینما و تئاتر | تهران
نمایش چشم در برابر چشم
نمایش چشم در برابر چشم

شروع : 29 آبان ماه 1396
پایان : 20 آذر ماه 1396
از ساعت 20:30 تا 22:20
سینما و تئاتر | تهران
نمایشگاه نقاشی بی‌گاه
نمایشگاه نقاشی بی‌گاه

شروع : 03 آذر ماه 1396
پایان : 14 آذر ماه 1396
از ساعت 09:00 تا 19:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایشنامه‌خوانی خواب زمستانی
نمایشنامه‌خوانی خواب زمستانی

شروع : 04 آذر ماه 1396
پایان : 04 آذر ماه 1396
از ساعت 20:00 تا 21:00
موسیقی | تهران
نمایش شیوه‌ى به قداست رساندن یک اعتراف کننده‌ى نامعتبر
نمایش شیوه‌ى به قداست رساندن یک اعتراف کننده‌ى نامعتبر

شروع : 22 آبان ماه 1396
پایان : 13 آذر ماه 1396
از ساعت 19:00 تا 20:30
سینما و تئاتر | تهران
کنسرت به همان سادگی
کنسرت به همان سادگی

شروع : 30 آذر ماه 1396
پایان : 30 آذر ماه 1396
از ساعت 18:00 تا 20:00
موسیقی | تهران
نمايشگاه نقاشی خط مينا عسگری
نمايشگاه نقاشی خط مينا عسگری

شروع : 20 آبان ماه 1396
پایان : 08 آذر ماه 1396
از ساعت 10:00 تا 22:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
نمایش گم و گور
نمایش گم و گور

شروع : 21 آبان ماه 1396
پایان : 24 آذر ماه 1396
از ساعت 21:30 تا 22:50
سینما و تئاتر | تهران
نمایش گلن گری گلن راس
نمایش گلن گری گلن راس

شروع : 07 آبان ماه 1396
پایان : 03 آذر ماه 1396
از ساعت 17:00 تا 18:30
سینما و تئاتر | تهران
اولین دوره جایزه ادبی استاد محمد قهرمان
اولین دوره جایزه ادبی استاد محمد قهرمان

شروع : 17 آبان ماه 1396
پایان : 20 فروردین ماه 1397
از ساعت 08:00 تا 20:00
فراخوان و جشنواره | خراسان رضوی
کارگاه فنون تنظیم هیجان
کارگاه فنون تنظیم هیجان

شروع : 09 آذر ماه 1396
پایان : 30 آذر ماه 1396
از ساعت 12:00 تا 14:00
فرهنگی و اجتماعی | اصفهان
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا به پرداخت ملت