ایران فا - گذرگاه رویدادهای فرهنگی هنری ایران

بیست و دومین جشنواره هنرهای تجسمی ژاپن بیست و دومین جشنواره هنرهای تجسمی ژاپن
بیست و دومین جشنواره هنرهای تجسمی ژاپن

شروع : 01 شهریور ماه 1397
پایان : 13 مهر ماه 1397
از ساعت 08:00 تا 21:00
فراخوان و جشنواره | تهران
نمایش خدایگان نمایش خدایگان
نمایش خدایگان

شروع : 04 مهر ماه 1397
پایان : 15 مهر ماه 1397
از ساعت 20:00 تا 21:15
سینما و تئاتر | تهران
کنفرانس ملی توسعه اجتماعی کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
کنفرانس ملی توسعه اجتماعی

شروع : 07 آذر ماه 1397
پایان : 07 آذر ماه 1397
از ساعت 08:00 تا 12:00
فرهنگی و اجتماعی | خوزستان
نمایش دفترخونه نمایش دفترخونه
نمایش دفترخونه

شروع : 07 مهر ماه 1397
پایان : 07 مهر ماه 1397
از ساعت 19:00 تا 20:00
سینما و تئاتر | تهران
نشستی درباره نسبت هایگر با نازیسم نشستی درباره نسبت هایگر با نازیسم
نشستی درباره نسبت هایگر با نازیسم

شروع : 04 مهر ماه 1397
پایان : 04 مهر ماه 1397
از ساعت 17:30 تا 19:00
فرهنگی و اجتماعی | اصفهان
کارگاه پیشرفته داستان از خواندن تا نوشتن کارگاه پیشرفته داستان از خواندن تا نوشتن آموزشی
کارگاه پیشرفته داستان از خواندن تا نوشتن

شروع : 17 مهر ماه 1397
پایان : 27 آذر ماه 1397
از ساعت 21:00 تا 23:00
آموزشی | تهران
نمایشگاه دشت گریان ۲ نمایشگاه دشت گریان ۲
نمایشگاه دشت گریان ۲

شروع : 20 شهریور ماه 1397
پایان : 17 مهر ماه 1397
از ساعت 09:00 تا 19:00
هنرهای تجسمی | تهران
نمایشگاه تکیه دولت نمایشگاه تکیه دولت
نمایشگاه تکیه دولت

شروع : 20 شهریور ماه 1397
پایان : 19 مهر ماه 1397
از ساعت 09:00 تا 18:00
هنرهای تجسمی | تهران
نمایشگاه انفرادی نقاشی مهدی رضائیان نمایشگاه انفرادی نقاشی مهدی رضائیان
نمایشگاه انفرادی نقاشی مهدی رضائیان

شروع : 16 شهریور ماه 1397
پایان : 11 مهر ماه 1397
از ساعت 13:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | تهران
نمایشگاه نقاشی نمایشگاه نقاشی
نمایشگاه نقاشی

شروع : 20 شهریور ماه 1397
پایان : 17 مهر ماه 1397
از ساعت 16:00 تا 20:00
هنرهای تجسمی | تهران
نمایشگاه کندویی در تن نمایشگاه کندویی در تن
نمایشگاه کندویی در تن

شروع : 30 شهریور ماه 1397
پایان : 11 مهر ماه 1397
از ساعت 11:00 تا 19:00
هنرهای تجسمی | تهران
نمایش مثل من، مثل تو نمایش مثل من، مثل تو
نمایش مثل من، مثل تو

شروع : 01 مهر ماه 1397
پایان : 20 مهر ماه 1397
از ساعت 19:00 تا 19:45
سینما و تئاتر | تهران
نمایش تروکاژ نمایش تروکاژ
نمایش تروکاژ

شروع : 03 مهر ماه 1397
پایان : 19 آبان ماه 1397
از ساعت 19:30 تا 21:00
سینما و تئاتر | تهران
نمایش فالش‌ خوانی در چهارراه فخرآباد نمایش فالش‌ خوانی در چهارراه فخرآباد
نمایش فالش‌ خوانی در چهارراه فخرآباد

شروع : 01 مهر ماه 1397
پایان : 13 مهر ماه 1397
از ساعت 20:30 تا 21:30
سینما و تئاتر | تهران
فیلم‌تئاتر سیندرلا فیلم‌تئاتر سیندرلا
فیلم‌تئاتر سیندرلا

شروع : 06 مهر ماه 1397
پایان : 06 مهر ماه 1397
از ساعت 17:30 تا 19:30
سینما و تئاتر | تهران
نمایشنامه‌خوانی درد نمایشنامه‌خوانی درد
نمایشنامه‌خوانی درد

شروع : 21 مهر ماه 1397
پایان : 05 آبان ماه 1397
از ساعت 19:00 تا 19:45
سینما و تئاتر | تهران
نمایش لافکادیو نمایش لافکادیو
نمایش لافکادیو

شروع : 04 مهر ماه 1397
پایان : 04 مهر ماه 1397
از ساعت 16:00 تا 17:20
سینما و تئاتر | تهران
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

شروع : 22 آبان ماه 1397
پایان : 24 آبان ماه 1397
از ساعت 08:00 تا 13:00
فرهنگی و اجتماعی | اصفهان
نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی
نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی

شروع : 11 مهر ماه 1397
پایان : 14 مهر ماه 1397
از ساعت 16:00 تا 22:00
فراخوان و جشنواره | خوزستان
یازدهمین کارگاه آموزشی راه‌اندازی سایت شرکتی و فروشگاه اینترنتی اخذ نماد و درگاه بانکی یازدهمین کارگاه آموزشی راه‌اندازی سایت شرکتی و فروشگاه اینترنتی اخذ نماد و درگاه بانکی آموزشی
یازدهمین کارگاه آموزشی راه‌اندازی سایت شرکتی و فروشگاه اینترنتی اخذ نماد و درگاه بانکی

شروع : 05 مهر ماه 1397
پایان : 26 مهر ماه 1397
از ساعت 15:00 تا 18:00
آموزشی | خراسان رضوی
آموزش فن بیان و اجرا نیما کرمی آموزش فن بیان و اجرا نیما کرمی آموزشی
آموزش فن بیان و اجرا نیما کرمی

شروع : 04 مهر ماه 1397
پایان : 25 مهر ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 19:00
آموزشی | تهران
آموزش گویندگی و فن بیان نجمه جودکی آموزش گویندگی و فن بیان نجمه جودکی آموزشی
آموزش گویندگی و فن بیان نجمه جودکی

شروع : 08 مهر ماه 1397
پایان : 16 مهر ماه 1397
از ساعت 17:00 تا 19:00
آموزشی | تهران
نمایش کودک بپر شماره 2 نمایش کودک بپر شماره 2
نمایش کودک بپر شماره 2

شروع : 09 مهر ماه 1397
پایان : 11 آبان ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 18:50
سینما و تئاتر | تهران
کارگاه مرور نویسی کارگاه مرور نویسی آموزشی
کارگاه مرور نویسی

شروع : 06 مهر ماه 1397
پایان : 09 آذر ماه 1397
از ساعت 18:00 تا 20:00
آموزشی | تهران
کارگاه بازیگری بهروز افخمی  اولین دوره کارگاه بازیگری بهروز افخمی  اولین دوره آموزشی
کارگاه بازیگری بهروز افخمی اولین دوره

شروع : 04 مهر ماه 1397
پایان : 12 آبان ماه 1397
از ساعت 16:00 تا 21:00
آموزشی | تهران
سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران
سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران

شروع : 18 مهر ماه 1397
پایان : 20 مهر ماه 1397
از ساعت 08:00 تا 13:00
فراخوان و جشنواره | فارس
کنگره ملی دخانیات و سلامت بندر عباس کنگره ملی دخانیات و سلامت بندر عباس
کنگره ملی دخانیات و سلامت بندر عباس

شروع : 05 دی ماه 1397
پایان : 07 دی ماه 1397
از ساعت 15:00 تا 22:00
فراخوان و جشنواره | هرمزگان
نمایش روایت سرکشی رخش رام رستم نمایش روایت سرکشی رخش رام رستم
نمایش روایت سرکشی رخش رام رستم

شروع : 15 مهر ماه 1397
پایان : 02 آبان ماه 1397
از ساعت 20:30 تا 21:20
سینما و تئاتر | تهران
نمایش آرش نامه نمایش آرش نامه
نمایش آرش نامه

شروع : 06 مهر ماه 1397
پایان : 06 مهر ماه 1397
از ساعت 13:00 تا 14:15
سینما و تئاتر | تهران
فراخوان مسابقه طراحی لوگوی مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد فراخوان مسابقه طراحی لوگوی مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد
فراخوان مسابقه طراحی لوگوی مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد

شروع : 15 آذر ماه 1397
پایان : 15 آذر ماه 1397
از ساعت 09:00 تا 11:00
فراخوان و جشنواره | خراسان شمالی
همه رویدادها
رویداد خودت رو رایگان بســاز!
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
برنامه سینماهای کشور،برنامه سینماها، کنسرت اصفهان، برنامه سینماهای اصفهان، تئاتر اصفهان، رویداد اصفهان، رویداد فرهنگی هنری اصفهان، تئاترشهر،مرجع خرید بلیت سینما،خرید بلیت کنسرت،کنسرت،تئاتر،اصفهان،تهران،شیراز،فرهنگی هنری،آموزشی،رویدادهای آموزشی،آموزش بازیگگری،بلیت رایگان، ثبت رویداد رایگان، اطلاع رسانی رایگان، سمینار،همایش،کنفرانس،event،iran,consert,cinema,ticket