ایران فا گذرگاه رویدادهای فرهنگی هنری ایران

در دوران دیرین دیرین کارآفرینی رونق فراوان داشت! در دوران دیرین دیرین کارآفرینی رونق فراوان داشت!
در دوران دیرین دیرین کارآفرینی رونق فراوان داشت!

شروع : 05 اسفند ماه 1396
پایان : 05 اسفند ماه 1396
از ساعت 13:00 تا 15:00
کارآفرینی | اصفهان
ثبت نام بدون آزمون شروع شد ثبت نام بدون آزمون شروع شد
ثبت نام بدون آزمون شروع شد

شروع : 19 بهمن ماه 1396
پایان : 01 اسفند ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 18:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
پنجمین جام موسیقی ایران پنجمین جام موسیقی ایران
پنجمین جام موسیقی ایران

شروع : 13 بهمن ماه 1396
پایان : 29 اسفند ماه 1396
از ساعت 08:00 تا 21:00
موسیقی | تهران
کنسرت امید حاجیلی کنسرت امید حاجیلی
کنسرت امید حاجیلی

شروع : 06 اسفند ماه 1396
پایان : 06 اسفند ماه 1396
از ساعت 19:00 تا 23:00
موسیقی | تهران
دوئِت؛دونمایش بایک بلیت دوئِت؛دونمایش بایک بلیت
دوئِت؛دونمایش بایک بلیت

شروع : 02 اسفند ماه 1396
پایان : 18 اسفند ماه 1396
از ساعت 17:45 تا 19:45
موسیقی | اصفهان
نمایشگاه نقاشی از ط تا ت طبیعت نمایشگاه نقاشی از ط تا ت طبیعت
نمایشگاه نقاشی از ط تا ت طبیعت

شروع : 02 اسفند ماه 1397
پایان : 05 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:00 تا 22:00
هنرهای تجسمی | اصفهان
کنسرت زانیار خسروی در اصفهان کنسرت زانیار خسروی در اصفهان
کنسرت زانیار خسروی در اصفهان

شروع : 07 اسفند ماه 1396
پایان : 07 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 23:00
موسیقی | اصفهان
فراخوان بازیگری تئاتر فراخوان بازیگری تئاتر
فراخوان بازیگری تئاتر

شروع : 29 بهمن ماه 1396
پایان : 29 اسفند ماه 1396
از ساعت 12:00 تا 24:00
سینما و تئاتر | اصفهان
کنسرت رضا صادقی کنسرت رضا صادقی
کنسرت رضا صادقی

شروع : 16 اسفند ماه 1396
پایان : 16 اسفند ماه 1396
از ساعت 17:00 تا 18:00
موسیقی | فارس
نمایش باغ وحش شیشه ای نمایش باغ وحش شیشه ای
نمایش باغ وحش شیشه ای

شروع : 18 بهمن ماه 1396
پایان : 25 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 19:30
سینما و تئاتر | تهران
کنسرت تکنوازی + ۱ پیتر سلیمانی‌پور کنسرت تکنوازی + ۱ پیتر سلیمانی‌پور
کنسرت تکنوازی + ۱ پیتر سلیمانی‌پور

شروع : 17 اسفند ماه 1396
پایان : 18 اسفند ماه 1396
از ساعت 21:00 تا 22:30
موسیقی | تهران
نمایشنامه‌خوانی همسر ماهیگیر نمایشنامه‌خوانی همسر ماهیگیر
نمایشنامه‌خوانی همسر ماهیگیر

شروع : 05 اسفند ماه 1396
پایان : 05 اسفند ماه 1396
از ساعت 18:30 تا 19:30
سینما و تئاتر | تهران
لوگواینماد ایران فا لوگو ساماندهی ایران فا به پرداخت ملت